img

Integratieve kindertherapie en ondersteuning

Kinderen raken soms het vertrouwen kwijt in hun eigen kwaliteiten en capaciteiten.
Ze vervallen dan begrijpelijk in gedrag, dat signalen afgeeft van hun onvermogen en machteloosheid.
Hierdoor is het voor volwassenen wel eens moeilijk deze signalen te herkennen als een
hulpvraag.  Het is mijn drive om in samenwerking met ouders en eventueel de school van het kind
ontwikkelings- en gedragsproblemen in een vroeg stadium aan te pakken.


Wat is er mogelijk?

Soms zoekt u, als ouder/opvoeder/leerkracht steun en nieuwe mogelijkheden om
   kinderen beter te begeleiden. In adviesgesprekken bied ik u hierin nieuwe
   mogelijkheden.
• Als ouders kunt u een beroep op mij doen, om de zorgen, die u heeft over uw kind in kaart
   te brengen. Van daaruit kan ik een gericht traject ontwikkelen om met uw kind aan de slag
   te gaan.
• Scholen kunnen een beroep doen om een traject voor een zorgleerling te ontwikkelen,
  waarbij ouders en leerkrachten ondersteund en geadviseerd worden.
  De visie op kinderen kan in een presentatie voor team of voor ouders overgedragen
  worden.